WorkShop

Esasy beden bilen işlemek-ussahanasy

Bedeniň esasy ussahanasy

Heatylylygy bejermezden ozal ähli amallary tamamlap bilýän CNC deri maşynlaryny, gaýtadan işleýän merkezleri we ýarag buraw maşynlaryny import etdik.

Takyk üweýji ussahanasy

Takyk üweýji ussahanasy

7 sany ýokary takyklyk üweýji maşyna eýe bolmak, arka kellesi / silindr / öň kellesi we porşen bu ýerde takyk üýşürilip bilner.Takyklyk 0,001mm ýetip biler.

Gurnama-seminar

Gurnama ussahanasy

Professional arassalaýyş enjamlary we synag enjamlary bilen möhürlenen gurnama ussahanasyna eýe boluň.Esasy gurnama we synaglary netijeli tamamlap biljek hünärmen ýygnamak işgärleri bilen enjamlaşdyrylan.

Hil barlagy

Her önüm, müşderimize gowşurylmazdan ozal hil barlagynyň halkasyndan geçer.Täsir synagy bolsa her önüm üçin eltilmezden ozal geçirilýär.

1.operator Öz-özüňi barlamak we özara barlamak

2.100% täsir synagy

zawod (6)
zawod (5)
zawod (2)
zawod-2
zawod (7)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (10)
zawod-1
zawod (1)