Arza

Giňişleýin programma

Magdançylyk

Magdançylyk

Magdançylyk, ikinji gezek döwmek;

Metallurgiýa

Metallurgiýa

Arassa şlak, peçiň we binanyň ýykylmagy;

Roadol

Roadol

Bejermek, döwmek, düýbüni tutmak;

Demir ýol

Demir ýol

Tunel, köprini ýykmak;

Beýlekiler-

Gurluşyk

Gurluşyk we demirbeton ýykmak;

Gämi abatlamak

Gämi abatlamak

Gämiden gysgyç we pos arassalamak;

Gurluşyk

Beýlekiler

Doňan palçygy döwmek.

Programma görkezişi

programma-1
programma-6
programma-2
programma-4
programma-3
programma-5
TRB1750F-gidrawlik-döwüji-gowşuryş dabarasy
TRB2100-gidrawlik-döwüji-gowşuryş dabarasy
TRB2000-gidrawlik-döwüji-gowşuryş dabarasy- (3)
programma-7
TRB1400-gidrawlik-döwüji-gurluşyk meýdançasy
programma-8